Villkor för avbokning

Avbokningsvillkor:

Sjöboden kan avbokas fram till:

- 3 veckor före ankomst och återbetalning sker med 75% av erlagd betalning.

- 2 veckor före ankomst och återbetalning sker med 50 % av erlagd betalning.

- 1 vecka före ankomst och återbetalning sker med 25% av erlagd betalning.

 

Om sjöboden kan hyras ut till annan gäst återfås erlagd betalning – exkl. exp.avgift på 100 kr. Om ni avbokar pga sjukdom återfås inbetalt belopp mot uppvisande av intyg exkl. exp.avgift på 100 kr.